Reunión d’o consorzio en Pau

5 March, 2021 By

O 23 de febrero zelebramos una reunión os 5 sozios d’o proyeuto LINGUATEC en Pau. En ella, se realizó o balanze d’o libel de desembolique tecnolochico alcanzau, y se concretó o calandario d’eventos previstos dica chunio. Tot y con o COVID-19, se ratificó o buen ritmo que sigue o proyeuto: preveyemos complir con toz os obchetivos marcaus.

O desembolique de tecnolochías lingüisticas basadas en a intelichenzia artificial ye alazetal ta l’abanze d’as luengas minorizadas d’os dos costaus d’os Pirineus. O proyeuto LINGUATEC l’aconforma una alianza transfronteriza, una coalizión nezesaria en o s. XXI.

O proyeuto LINGUATEC ye dentrando en a recta final, y entre os prosimos meses s’organizarán diferens eventos ta presentar os resultaus obtenius. Estas son as prenzipals zitas de LINGUATEC:

  • 2021/02/23 Pau Presentazión de resultaus
  • 2021/04/13 Chaca Presentazión de resultaus y taller de demostrazión
  • 2021/05/12 Donostia/Tolosa Presentazión de resultaus y taller de demostrazión
  • Calendata por concretar Donostia/Baiona Presentazión de resultaus y taller de demostrazión
  • 2021/06/17 Pau Congreso LINGUATEC. Tallers de demostrazión
  • 2021/06/18 Donostia Congreso LINGUATEC. Tallers de demostrazión