Barra d’arrevirada de telecargar taus sites web

Aquera aplicacion que consistirà en ua barra d’arrevirada qui poderà estar integrada en los sites web qui tòcan au torisme, a la cultura, au patrimòni o aus servicis publics ; que permeterà aus utilizators d’arrevirar suu pic los contienguts en mantuas lengas.

Que serà mesa a disposicion deu public ací tanlèu que sia prèsta.