Buscador semantico multilingüe

Consistirá en un buscador web que permita presentar resultaus en as diferens luengas d’os Pirineus. Aplicará as zagueras metodolochías de busqueda semantica y utilizará os recursos desenvueltos en o transcurso d’o proyeuto.

Cuan sía presta será mesa a disposizión publica aquí.